top of page

Szanowni Miłośnicy Zabytków! 


 

Jeszcze nie tak dawno na zachodzie Europy mówiono i pisano o polskiej szkole konserwacji. Dzisiaj pozostała jeszcze dobra opinia, ale praktyka już dawo odeszła w zapomnienie. Wbrew powszechnej opinii w ciągu ostatnich 25 lat stan wielu zabytków, a szczególnie zabytków architektury uległ pogorszeniu. Wiele  z nich przetrwawszy II wojnę światową i czasy PRL zostało zdewastowanych i rozkradzionych wraz z nastaniem gospodarki wolnorynkowej i upadkiem PGR-ów. Dlatego tak ważne jest uwrażliwienie społeczeństwa na piękno tych obiektów i podkreślanie ich znaczenia dla naszej historii, kultury i krajobrazu. Wciąż istnieje jeszcze szansa na uratowanie wielu z nich. Zabytków nie można pozostawić tzw. niewidzialnej ręce rynku, gdyż są one naszym dobrem wspólnym, a nie po prostu prywatną własnością jak samochód czy domek letniskowy. Ostatnie 25 lat w sposób jednoznaczny udowodniło, że wolny rynek nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, a w naszej polskiej rzeczywistości doprowadza do niesamowitej destrukcji ogólnie pojętej kultury. Przejawia się to nie tylko katastrofalnym stanem zabytków, ale również całkowitą samowolką w takich kwestiach jak ochrona krajobrazu, przyrody itp. Dopóki nie zmienią się przepisy i mentalność naszego społeczeństwa, dopóty rzesze polskich turystów będą podziwiać piękne krajobrazy Francji, Niemiec czy Włoch, nie rozumiejąc, że i u nas mogło by tak być, gdyby tylko wszyscy bardziej się troszczyli o nasze dobro wspólne i szanowali nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Celem naszej Fundacji jest przede wszystkim ratowanie ginących zabytków architektury, ale interesują nas także wszelkie inne przedmioty będące wytworem pracy naszych przodków i świadectwem minionych dziejów. Jesteśmy prawdopodobnie jedną z nielicznych, a być może i jedyną organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się w sposób profesjonalny badaniem i kultywowaniem rzemiosła i tradycji zduńskich.
 
Chcemy, aby wszelkie podejmowane przez nas działania były akceptowane i wspierane przez miejscową społeczność i przyczyniły się do wzrostu lokalnej tożsamości, poszanownaia tradycji i kultury a także do samodzielnego zaangażowania się w proces ratowania zabytków.
 
Zapraszamy również do zapoznania się z naszym statutem, w którym szczegółowo pryedstawiona została struktura naszej fundacji i zakres jej działalności.
 
bottom of page