top of page

Nasze projekty

Fundacja Monumenta Poloniae powstała w roku 2012 a jej głównym celem była pierwotnie ochrona zabytków na terenie obecnego Pomorza Zachodniego. Życie szybko weryfikuje jednak nasze plany i właściwie już rok później przenieśliśmy się do Zdun, na granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego, by powrócić do Szczecina latem 2019 roku...

 

Celem naszej Fundacji jest przede wszystkim ratowanie ginących zabytków architektury, ale interesują nas także wszelkie inne przedmioty będące wytworem pracy naszych przodków i świadectwem minionych dziejów. Jesteśmy prawdopodobnie jedną z nielicznych, a być może i jedyną organizacją pozarządową w Polsce zajmującą się w sposób profesjonalny badaniem i kultywowaniem rzemiosła i tradycji zduńskich.

Skupiamy się przede wszystkim na działaniach związanych z tradycjami zduńskimi, niemniej nie ukrywamy, że chcielibyśmy docelowo podejmować więcej działań w zakresie ochrony zabytkowych pałaców, dworów i cmentarzy, gdyż są one obok zabytków techniki, najbardziej narażone na dewastację i zniszczenie. Czasy PRL i ostatnie nieco ponad 25 lat gospodarki wolnorynkowej doprowadziły do znacznej dewastacji krajobrazu kulturowego, ale również do całkowitego wycofania się Państwa z obszaru ochrony zabytków. Tym bardziej czujemy się zobligowani do podejmowania wysiłku na rzecz zachowania tych pomników historii dla przyszłych pokoleń, przeciwdziałania procesom niszczenia krajobrazu kulturowego i prowadzenia działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia zainteresowania tematyką ochrony zabytków, tradycji, dawnych rzemiosł i ogólnie pojętego dziedzictwa kulturowego.

Działalność wydawnicza

Szeroko rozumiana działalność wydawnicza to jeden z głównych obszarów działania fundacji. Liczymy na to, że nasze publikacje przyczynią się do wzrostu zainteresowania tematyką nie tylko ochrony zabytków, ale także ogólnie pojętego dziedzictwa kulturowego.

W zakładce Publikacje
znajdziecie państwo aktualne informacje dotyczące już opracowanych lub będących w przygotowaniu różnego rodzaju publikacji.

 

 

 

Obiekty zabytkowe

Chcielibyśmy uratować przed zniszczeniem wszystkie zabytki. Ale jest to niestety niemożliwe i trzeba koncentrować swoją działalność na realistycznych celach.

W chwili obecnej działamy w południowej części województwa lubuskiego i przygotowujemy sie do kilku akcji ratunkowych, które chcielibśmy zrealizować w roku 2017. Mamy nadzieję, że w marcu będziemy mogli przedstawić więcej informacji na ten temat.

Zloty i konferencje

Działalność wystawiennicza naszej Fundacji rozpoczęta została w marcu 2014 roku, o czym przeczytać można w zakładce Zloty i wystawy. To był  dopiero początek naszych działań. Później zorganizowaliśmy dwa zloty zdunów i dwie konferencje. Były także wystawy artystyczne i koncerty...

Pozostałe działania

Poza ratowaniem zabytków, organizacją wystaw i działalnością publicystyczno-wydawniczą zajmujemy się również innymi rzeczami, które jednak wszystkie mają związek z zachowaniem naszego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji.

Od momentu przeniesienia się do Zdun realizowaliśmy liczne działania edukacyjne związane z dawnym rzemiosłem zduńskim i ceramiką, skierowane do uczniów i młodzieży, w tym do osób niepełnosprawnych. Działania te były i będą istotnym elementem naszej dalszej działalności.

bottom of page